PN-H-04128:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6830:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości glinu -- Metoda miareczkowa z EDTA

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej omówiono metodę miareczkową z EDTA oznaczania zawartości glinu w rudach żelaza.Metoda ta ma zastosowanie dla zakresu stężeń od 0,25 do 5,0% (m/m) glinu w naturalnych rudach żelaza, ich koncentratach, spiekach i grudkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-04128:1992 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości glinu -- Metoda miareczkowa z EDTA
Data publikacji 31-12-1992
Data wycofania 11-09-2001
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 6830:1986 [IDT]
Zastępuje PN-H-04105:1979 - wersja polska
ICS 73.060.10
Zastąpiona przez PN-ISO 6830:2001 - wersja polska