PN-ISO 4689:2000 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości siarki w postaci siarczanu (VI) baru metodą wagową

Zakres

Podano metodę stosowaną w odniesieniu do zawartości siarki od 0,01 procent (m/m) do 1,0 procent (m/m) w naturalnych rudach żelaza, ich koncentratach, spiekach i grudkach. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, próbki i sposób ich pobierania, procedurę, sposób przedstawiania wyników i protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4689:2000 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości siarki w postaci siarczanu (VI) baru metodą wagową
Data publikacji 25-04-2000
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 4689:1986 [IDT]
Zastępuje PN-H-04108:1993 - wersja polska
ICS 73.060.10