PN-Z-04309:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanku sodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej ilości powietrza przez filtr membranowy w celu osadzenia na nim cyjanku sodu. W wyniku reakcji jonów cyjankowych z odczynnikiem ferroinowym powstaje fioletowy kompleks nierozpuszczalny w wodzie, który po ekstrakcji chloroformem jest podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenie cyjanku sodu, jakie można oznaczyć w warunkach opisanych w normie, wynosi 1,2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04309:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanku sodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 11-07-2002
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30