PN-Z-04382:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na zatrzymaniu 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu na filtrze z włókna szklanego, ultradżwiękowej ekstrakcji acetonitrylem i analizie otrzymanego roztworu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04382:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 02-06-2009
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30