PN-ISO 6441-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie mikrotwardości -- Część 1: Twardość Knoopa oznaczana na podstawie pomiaru długości odcisku

Zakres

Określono metodę oznaczania twardości powłoki z farby, lakieru lub podobnego produktu na podstawie przeprowadzonego badania wgłębiania, w którym mierzy się, przy użyciu mikroskopu, długość odcisku utworzonego przez wgłębnik Knoopa w warunkach braku obciążenia. Metodę można stosować do pojedynczej powłoki i do systemów powłokowych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6441-1:2002 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie mikrotwardości -- Część 1: Twardość Knoopa oznaczana na podstawie pomiaru długości odcisku
Data publikacji 18-10-2002
Data wycofania 31-08-2023
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza ISO 6441-1:1999 [IDT]
ICS 87.040