PN-ISO 9507:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Rudy żelaza -- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza -- Metody redukcji chlorkiem tytanu(III)

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa podaje dwie metody miareczkowe, eliminujące skażenie związkami rtęci, oznaczania całkowitej zawartości żelaza w rudach żelaza, z zastosowaniem dwuchromianu potasowego jako titrantu po redukcji żelaza(III) i za pomocą chlorku cyny(II) 1 chlorku tytanu(III). Nadmiar reduktora jest następnie utleniany rozcieńczonym dwuchromianem potasowym (metoda 1) lub kwasem nad chlorowym (metoda 2).Obje metody mają zastosowanie dla zakresu stężeń od 30% (m/m) do 72% (m/m) w naturalnych rudach żela-za, ich koncentratach, spiekach i grudkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9507:1993 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza -- Metody redukcji chlorkiem tytanu(III)
Data publikacji 31-12-1993
Data wycofania 18-09-2014
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 9507:1990 [IDT]
Zastępuje PN-H-04101:1977 - wersja polska
ICS 73.060.10