PN-ISO 3082:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Rudy żelaza -- Procedury pobierania i przygotowania próbek

Zakres

Podano podstawowe zasady pobierania i przygotowania próbek, podstawowe wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji i działania systemu pobierania próbek w zakresie mechanicznego i ręcznego pobierania i przygotowania próbek pobranych z partii podczas jej przemieszczania, służących do oznaczania składu chemicznego, zawartości wilgoci oraz składu ziarnowego partii. Podane metody są stosowane zarówno podczas załadunku, jak rozładunku partii za pomocą przenośnika taśmowego oraz innego sprzętu

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3082:2002 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Procedury pobierania i przygotowania próbek
Data publikacji 10-10-2002
Data wycofania 08-11-2023
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 3082:2000 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3081:1996 - wersja polska, PN-ISO 3082:1997 - wersja polska, PN-ISO 3083:1996 - wersja polska
ICS 73.060.10