PN-ISO 3082:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3082:2002 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Analiza chemiczna rud żelaza, koncentratów i spieków -- Pobieranie próbek pierwotnych i przygotowanie próbek metodą mechaniczną

Zakres

Podano podstawową teorię, zasady i wymagania dotyczące projektowania, montażu i obsługi systemu pobierania próbek przeznaczonych do oznaczania wskaźników jakościowych dostawy (składu ziarnowego, zawartości wilgoci, składu chemicznego i własności fizycznych). Metody są stosowane przy załadunku i rozładunku dostawy za pomocą przenośników lub innych urządzeń do przenoszenia rudy, do których może być zamontowane mechaniczne urządzenie do pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3082:1997 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna rud żelaza, koncentratów i spieków -- Pobieranie próbek pierwotnych i przygotowanie próbek metodą mechaniczną
Data publikacji 12-03-1997
Data wycofania 10-10-2002
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 3082:1987 [IDT]
Zastępuje PN-H-04000:1981 - wersja polska
ICS 73.060.10
Zastąpiona przez PN-ISO 3082:2002 - wersja polska