PN-A-82028:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wędliny -- Kiełbasa żywiecka

Zakres

Ustalono wymagania dla surowców i materiałów pomocniczych oraz wymagania organoleptyczne i chemiczne dla kiełbasy żywieckiej. Omówiono metody badań i pobieranie próbek. Podano sposób znakowania opakowań transportowych oraz ustalono zasady przechowywania i transportu. W załączniku A (informacyjnym) podano wykaz norm i dokumentów, w których opisano metody badań metali szkodliwych dla zdrowia, azotanów(II) i azotanów(III) i badań mikrobiologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82028:2002 - wersja polska
Tytuł Wędliny -- Kiełbasa żywiecka
Data publikacji 05-11-2002
Data wycofania 06-07-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10