PN-A-82029:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wędliny -- Kiełbasa staropolska surowo wędzona

Zakres

Ustalono wymagania dla surowców i materiałów pomocniczych oraz wymagania organoleptyczne i chemiczne dla kiełbasy staropolskiej surowo wędzonej. Omówiono metody badań i pobierania próbek. Wskazano sposób znakowania opakowań oraz ustalono zasady przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82029:2005 - wersja polska
Tytuł Wędliny -- Kiełbasa staropolska surowo wędzona
Data publikacji 30-06-2005
Data wycofania 24-08-2021
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10