PN-EN 55016-2-3:2010/A1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

Zakres

Wyszczególniono metody pomiaru zaburzeń promieniowanych w przedziale częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz. Aspekty niepewności pomiaru są wyszczególnione w CISPR 16-4-1 i CISPR 16-4-2

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55016-2-3:2010/A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 15-12-2010
Data wycofania 13-06-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-2-3:2010/A1:2010 [IDT], CISPR 16-2-3:2010/AMD1:2010 [IDT]
ICS 17.220.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2017-06 - wersja angielska