PN-EN ISO 11161:2007/A1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Zintegrowane systemy produkcyjne -- Wymagania podstawowe

Zakres

Podano strategię zapewniania bezpieczeństwa, specyfikację zintegrowanego systemu produkcyjnego, jego użytkowanie oraz wymagania dotyczące przestrzeni wymaganej do użytkowania i dostępu do systemu. Podano także ocenę ryzyka z uwzględnieniem wyznaczania ograniczeń dotyczących systemu, identyfikacji sytuacji zagrożeń i zagrożeń, szacowania ryzyka i jego oceniania. Podano zmniejszanie ryzyka, stosowanie technicznych środków ochronnych oraz zakresu kontroli różnych urządzeń ochronnych i sterujących związanych ze strefą zadaniową. Podano także wymagania dotyczące informacji dla użytkownika. Podano 27 definicji. W informacyjnych Załącznikach ZA i ZB podano powiązania projektu z dyrektywami 98/37/WE i 2006/42/WE

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11161:2007/A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Zintegrowane systemy produkcyjne -- Wymagania podstawowe
Data publikacji 22-09-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 11161:2007/A1:2010 [IDT], ISO 11161:2007/Amd 1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 13.110, 25.040.01