PN-EN 55016-4-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewności, statystyka i modelowanie poziomu dopuszczalnego -- Niepewność aparatury pomiarowej

Zakres

Podano metodę uwzględniania niepewności pomiarów przy określaniu zgodności z poziomami dopuszczalnymi CISPR. Materiał normy ma także zastosowanie do różnych badań EMC, gdy na interpretacje wyników i wyciągane wnioski wpływa niepewność aparatury stosowanej do tych badań. Załączniki zawierają istotny materiał podstawowy ułatwiający zrozumienie jak uwzględniać poszczególne niepewności w łańcuchu pomiarowym

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 55016-4-2:2011/AC:2019-04E
View FilePN-EN 55016-4-2:2011/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 55016-4-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewności, statystyka i modelowanie poziomu dopuszczalnego -- Niepewność aparatury pomiarowej
Data publikacji 23-11-2011
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-4-2:2011 [IDT], CISPR 16-4-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-4-2:2006 - wersja polska
ICS 33.100.10, 33.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN 55016-4-2:2011/Ap1:2013-07E, PN-EN 55016-4-2:2011/A1:2014-10E, PN-EN 55016-4-2:2011/A2:2018-12E, PN-EN 55016-4-2:2011/AC:2019-04E