PN-EN 510:2020-04 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania konstrukcyjne dotyczące ochronnych wyrobów odzieżowych minimalizujących zagrożenie zaczepienia lub wciągnięcia tych wyrobów przez ruchome części, w sytuacji, gdy użytkownik pracuje przy niebezpiecznych ruchomych maszynach lub urządzeniach lub w ich pobliżu. Wymagania te stanowią uzupełnienie wymagań ogólnych podanych w EN ISO 13688.
Niniejszy dokument nie obejmuje odzieży chroniącej przed obrażeniami powodowanymi przez specjalne ruchome części maszyn, dla których istnieją określone normy, np. nie obejmuje odzieży ochronnej dla użytkowników pilarek łańcuchowych (EN ISO 11393).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 510:2020-04 - wersja polska
Tytuł Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części
Data publikacji 06-07-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 510:2019 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 510:1996 - wersja polska
ICS 13.340.10