PN-EN 15101-1+A1:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) do izolacji cieplnej i/lub akustycznej budynków do zastosowania na ścianach, podłogach, galeriach, dachach
i sufitach.
Niniejsza Norma Europejska jest specyfikacją dla wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) przed zastosowaniem.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano charakterystyki wyrobu i podano procedury badania, znakowania
i etykietowania oraz zasady oceny zgodności.
Wyroby objęte niniejszą Normą Europejską mogą być również stosowane w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i panelach kompozytowych; strukturalne właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie są uwzględnione.
Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C większej niż
0,060 W/(m × K) lub deklarowanym oporze cieplnym niższym niż 0,25 m2×K/W nie są objęte niniejszą Normą Europejską.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu wszystkich właściwości, które wyrób ma osiągnąć, aby wykazać przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy można znaleźć w lokalnych przepisach lub normach niesprzecznych.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje produkowanych fabrycznie wyrobów z celulozy wprowadzanych do obrotu w postaci płyt miękkich, mat lub płyt przeznaczonych do izolacji budynków, lub wyrobów z celulozy
w postaci luźnej do izolacji wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15101-1+A1:2019-06 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem
Data publikacji 08-06-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 15101-1:2013+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15101-1:2013-12 - wersja angielska
ICS 91.100.60