PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-6

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące parametrów środowiska wewnętrznego
w odniesieniu do środowiska cieplnego, jakości powietrza wewnętrznego, oświetlenia i akustyki. Określono również sposób ustalenia powyższych parametrów do projektowania instalacji w budynku i obliczeń charakterystyki wydajności energetycznej.
W niniejszej Normie Europejskiej podano kryteria projektowe dla czynników lokalnego dyskomfortu cieplnego, przeciągu, asymetrii temperatury promieniowania, pionowych gradientów temperatury powietrza oraz temperatury powierzchni podłogi.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie w budynkach, w których kryteria środowiska wewnętrznego są określone ze względu na obecność użytkowników, gdzie procesy produkcyjne lub technologiczne nie mają znaczącego wpływu na środowisko wewnętrzne.
W niniejszej Normie Europejskiej określono również harmonogramy użytkowania, które należy stosować w standardowych obliczeniach energetycznych, oraz sposób, w jaki można stosować różne kategorie kryteriów środowiska wewnętrznego.
Kryteria zamieszczone w niniejszej Normie Europejskiej można również stosować w krajowych metodach obliczeniowych. Określono w niej kryteria dla środowiska wewnętrznego opracowane na podstawie istniejących norm i raportów wymienionych w odnośnikach normatywnych lub w bibliografii.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono metod projektowania, ale podano parametry wejściowe
do projektowania przegród zewnętrznych, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.
W Tablicy 1 przedstawiono względne umiejscowienie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście struktury modułowej określonej w EN ISO 52000-1.
UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć taką samą tablicę dla każdego modułu, w której przedstawiono numery odpowiednich norm EPB i towarzyszących im opublikowanych raportów technicznych lub będących w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły reprezentują normy EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować zakresem więcej niż jeden moduł, jak również jeden moduł może być obejmować zakresem więcej niż jedną normę EPB (na przykład odpowiednio metodę uproszczoną i szczegółową). Patrz także Rozdział 2 oraz Tablica A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16798-1:2019-06/Ap2:2023-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja polska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-6
Data publikacji 09-06-2021
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 16798-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15251:2012 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.140.01
Elementy dodatkowe PN-EN 16798-1:2019-06/Ap2:2023-03P