PN-EN ISO 52003-1:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja -- Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych

Zakres

Zestaw norm EPB dotyczących oceny stanowi duża liczba norm zawierających ogólne i częściowe wskaźniki EPB. Niniejszy dokument umożliwia, zarówno podmiotom prywatnym, jak i publicznym organom regulacyjnym (oraz wszystkim zainteresowanym stronom zaangażowanym w proces regulacyjny), zapoznanie się z tematem właściwego wykorzystania tych wyników do różnych celów (przetwarzanie końcowe).
W niniejszym dokumencie opisano związek wskaźników EPB z wymaganiami EPB i ocenami EPB oraz omówiono znaczenie specyficznych dla projektu, dostosowanych wartości, jako wymagań lub odniesień do niektórych wskaźników EPB. W niniejszym dokumencie zamieszczono również kilka możliwych etykiet EPB i wymieniono różne kroki, które należy podjąć podczas ustalania/opracowywania schematu certyfikacji EPB.
W niniejszym dokumencie zamieszczono znormalizowane tablice do raportowania - w ustrukturyzowany i przejrzysty sposób - wyborów, których należy dokonać w odniesieniu do ogólnych wymagań EPB. Tablice nie są restrykcyjne, co pozwala na pełną elastyczność regulacyjną.W niniejszym dokumencie nie zamieszczono takich tablic z odniesieniami do częściowych wymagań EPB (związanych z systemami szkieletowymi lub technicznymi budynków), ponieważ zostało to omówione w innych dokumentach.
UWAGA We Wprowadzeniu, Tablica 1, podano względną pozycję niniejszego dokumentu w zestawie norm EPB,
w kontekście struktury modułowej określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52003-1:2017-09 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja -- Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych
Data publikacji 19-08-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 52003-1:2017 [IDT], ISO 52003-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15217:2008 - wersja polska, PN-EN 15217:2007 - wersja niemiecka, PN-EN 15217:2007 - wersja angielska
ICS 91.120.10