PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 4: Oznaczanie techniką kapilarnej chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej części ISO 12966 określono metodę oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) pochodzących z transestryfikacji lub estryfikacji tłuszczów, olejów i kwasów tłuszczowych techniką kapilarnej chromatografii gazowej (GLC). Zastosowanie niniejszej części ISO 12966 umożliwia rozdzielanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych od C8 do C24, w tym estrów metylowych nasyconych kwasów tłuszczowych, estrów metylowych cis- i trans-jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz estrów metylowych cis- i trans-wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Metoda ma zastosowanie do surowych, rafinowanych, częściowo lub całkowicie uwodornionych tłuszczów, olejów i kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Niniejsza metoda nie jest odpowiednia do analizy tłuszczów i olejów pochodzących z mleka przeżuwaczy lub produktów wzbogacanych dodatkiem sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Mleko i produkty mleczne
(lub tłuszcz pochodzący z mleka i produktów mlecznych) nie są uwzględnione w zakresie niniejszej części ISO 12966.

Niniejsza część ISO 12966 nie ma zastosowania do di-, tri-, polimeryzowanych i oksydowanych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczów i olejów.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 4: Oznaczanie techniką kapilarnej chromatografii gazowej
Data publikacji 03-10-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12966-4:2015 [IDT], ISO 12966-4:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15304:2003/AC:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska, PN-EN ISO 5508:1996 - wersja polska
ICS 67.200.10