PN-EN 12715:2003 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Iniekcja

Zakres

Podano zasady wykonywania, badania i monitorowania geotechnicznych robót iniekcyjnych - procesu, w którym wprowadzanie pompowanego materiału w grunt jest pośrednio kontrolowane poprzez dostosowanie jego charakterystyk reologicznych i dobór parametrów wtłaczania (ciśnienie, objętość, wydatek). Uwzględniono następujące zasady i metody iniekcji geotechnicznych: iniekcję przemieszczeniową (iniekcja zagęszczająca, rozsadzanie hydrauliczne), iniekcję bez przemieszczania rodzimego materiału (penetracyjna, iniekcja szczelin, wypełniająca pustki). Podano definicje 14 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12715:2003 - wersja polska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Iniekcja
Data publikacji 12-12-2003
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 12715:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12715:2002 - wersja angielska
ICS 93.020