PN-EN 1538+A1:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ściany szczelinowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zasady wykonywania ścian szczelinowych, zarówno oporowych, jak i przegród przeciwfiltracyjnych.
UWAGA 1 W niniejszej normie odniesiono się jedynie do konstrukcji ścian o grubości B ≥ 40 cm, wykonanych w szczelinie z zastosowaniem cieczy stabilizującej lub na sucho, w których usunięty grunt zastępuje się betonem lub zawiesiną.
UWAGA 2 Ściany szczelinowe mogą stanowić konstrukcje trwałe lub tymczasowe.
UWAGA 3 Rozpatrywane są następujące rodzaje konstrukcji:
a) ściany oporowe: na ogół wykonywane w celu obudowy wykopu w gruncie. Obejmują one:
1) ściany szczelinowe betonowane w gruncie;
2) ściany szczelinowe betonowe prefabrykowane;
3) przegrody z zawiesiny zbrojonej;
b) przegrody przeciwfiltracyjne: na ogół wykonywane w celu zapobiegania przenikaniu wody gruntowej, czystej lub zanieczyszczonej, albo innych cieczy występujących w gruncie. Obejmują one:
1) przegrody formowane jednofazowo z zawiesiny (ewentualnie z przeponami lub ścianką z grodzic),
2) ściany z betonu „plastycznego”.
UWAGA 4 Ściany formowane w płytkich pionowych wykopach (zazwyczaj wykopy o stosunku głębokości do szerokości D/B < 5 lub D < 5 m) nie są objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1538+A1:2015-08 - wersja polska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ściany szczelinowe
Data publikacji 28-11-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 1538:2010+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1538:2010 - wersja angielska
ICS 93.020