PN-EN 12699:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale przemieszczeniowe

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne zasady wykonywania pali przemieszczeniowych, to znaczy pali zagłębianych w grunt bez wiercenia lub wydobywania materiału z podłoża, z wyjątkiem zasad dotyczących ograniczania wysadzinowości gruntu, i/lub drgań, jak również usuwania przeszkód lub ułatwiania zagłębienia.
Pale są zagłębiane w grunt metodą wbijania, wibrowania, wciskania, wkręcania lub kombinacji tych metod.
1.2 Materiał pali przemieszczeniowych, których dotyczy niniejsza Norma Europejska, może obejmować:
– stal;
– żeliwo;
– beton, zaprawę;
– drewno;
– iniekty;
– kombinację wymienionych materiałów.
1.3 W niniejszej Normie Europejskiej podano metody wykonywania pali przemieszczeniowych o regularnym kształcie: prefabrykowanych, formowanych w gruncie lub kombinację tych metod.
Przykłady podano na Rysunkach A.2 i A.3.
1.4 Pale przemieszczeniowe mogą być wykonywane w gruntach wzmocnionych za pomocą metod ulepszania gruntu. Ulepszanie gruntu może być realizowane przed, w trakcie lub po wykonaniu pali.
1.5 Niniejsza Norma Europejska nie zawiera ograniczeń dotyczących wymiarów przekroju, powiększeń trzonu lub podstawy, długości ani pochylenia, poza praktycznymi względami wykonawczymi.
1.6 Postanowienia niniejszej normy dotyczą:
– pali pojedynczych;
– grup pali;
– ścianek szczelnych formowanych z grodzic betonowych.
1.7 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy kolumn wykonywanych metodami ulepszania gruntu (takimi jak kolumny mieszanego gruntocementu, formowane metodą iniekcji strumieniowej, zastrzyków przemieszczeniowych, wibroflotacji, kolumny z kruszywa). Pale wiercone są przedmiotem normy EN 1536. Ścianki szczelne stalowe i drewniane są przedmiotem normy EN 12063. Mikropale są przedmiotem normy EN 14199.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12699:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale przemieszczeniowe
Data publikacji 30-06-2015
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 12699:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12699:2003 - wersja polska
ICS 93.020