PN-EN 12699:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale przemieszczeniowe

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne zasady wykonywania pali przemieszczeniowych, to znaczy pali zagłębianych w grunt bez wiercenia lub wydobywania materiału z podłoża, z wyjątkiem zasad dotyczących ograniczania wysadziny gruntu, drgań, usuwania przeszkód lub ułatwiania zagłębienia.
Pale są zagłębiane w grunt metodą wbijania, wibrowania, wciskania, wkręcania lub kombinacji tych metod.
1.2 Materiałem, z którego wykonuje się pale przemieszczeniowe uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej, może być:
— stal;
— żeliwo;
— beton, zaprawa;
— drewno;
— zaczyn;
— kombinacja wymienionych materiałów.
1.3 W niniejszej Normie Europejskiej podano metody wykonywania pali przemieszczeniowych o regularnym kształcie: prefabrykowanych, formowanych in situ lub kombinację tych metod.
Przykłady podano na Rysunku A.2 i na Rysunku A.3.
1.4 Pale przemieszczeniowe mogą być wykonywane w gruntach wzmocnionych za pomocą technik ulepszania gruntu. Grunt można ulepszyć przed wykonaniem pali, w trakcie lub po ich wykonaniu.
1.5 W niniejszej Normie Europejskiej nie podano ograniczeń dotyczących przekroju poprzecznego, powiększeń trzonu lub podstawy, długości ani pochylenia, poza praktycznymi względami wykonawczymi.
1.6 Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej dotyczą:
— pali pojedynczych;
— grup pali;
— ścianek szczelnych formowanych z grodzic betonowych.
1.7 W niniejszej Normie Europejskiej nie opisano kolumn wykonywanych metodami ulepszenia gruntu (takimi jak kolumny mieszane w warunkach in situ, formowane metodą iniekcji strumieniowej, zastrzyków przemieszczeniowych, wibroflotacji, kolumny kamienne). Pale wiercone są przedmiotem EN 1536. Ścianki szczelne stalowe i drewniane są przedmiotem EN 12063. Mikropale są przedmiotem EN 14199.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12699:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale przemieszczeniowe
Data publikacji 30-06-2015
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 12699:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12699:2003 - wersja polska
ICS 93.020