PN-EN 1794-1:2018-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1794-1+AC:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje kryteria podziału urządzeń redukujących hałas drogowy w odniesieniu do podstawowego zachowania mechanicznego pod standardowymi warunkami ekspozycji, niezależnie od zastosowanych materiałów. Zasięg warunków i opcjonalnych wymagań jest wymieniony w celu możliwości uwzględnienia szerokiej różnorodności zastosowań na skalę europejską. Indywidualne aspekty wydajności są zawarte oddzielnie w załącznikach.
Wymagania bezpieczeństwa na wypadek uszkodzenia urządzeń przeciwhałasowych są zawarte w
EN 1794-2.
Niniejsza Norma Europejska opisuje bieżące zachowanie wyrobu. W celu oceny właściwości długotrwałych należy użyć EN 14389-2.
UWAGA Procedura badania opisana w Załączniku A nie dotyczy efektu zmęczenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1794-1:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność
Data publikacji 13-04-2018
Data wycofania 04-02-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1794-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1794-1:2011 - wersja angielska
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1794-1+AC:2019-02 - wersja angielska