PN-EN 14195:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie sprecyzowano właściwości elementów szkieletowej konstrukcji metalowej przeznaczonej do zastosowania w robotach budowlanych w połączeniu z płytami gipsowo-kartonowymi, produkowanymi zgodnie z EN 520, EN 15283-1 i EN 15283-2. W wyrobach z wtórnego przetwarzania, zgodnych z EN 14190, cały układ nie pełni funkcji nośnej. Obejmuje on na przykład: ściany działowe, okładziny ścienne i sufitowe, sufity z mechanicznie zamontowanymi płytami oraz okładziny belek, słupów, kanałów, szachtów i szybów windowych. Opisano następujące właściwości: reakcję na ogień, wytrzymałość na zginanie (granica plastyczności), które powinny być mierzone zgodnie z odpowiednimi metodami badań opisanymi w niniejszym dokumencie

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14195:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 25-02-2015
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 14195:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 - wersja polska, PN-EN 14195:2006 - wersja polska
ICS 77.140.70, 91.100.10