PN-EN 10346:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich wykonanych ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno, ze stali konstrukcyjnych i ze stali o wysokiej granicy plastyczności przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno powlekanych ogniowo w sposób ciągły cynkiem (Z), stopem cynk-żelazo (ZF), stopem cynk-aluminium (ZA), stopem aluminium-cynk (AZ), stopem aluminium-krzem (AS) lub stopem cynk-magnez (ZM) oraz ze stali wielofazowych do obróbki plastycznej na zimno powlekanych ogniowo w sposób ciągły cynkiem (Z) stopem cynk-żelazo (ZF) lub stopem cynk-aluminium (ZA) lub stopem cynk-magnez (ZM) o grubościach 0,20 mm ≤ t < 3,0 mm.
Po uzgodnieniu przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wyrobów płaskich powlekanych ogniowo w sposób ciągły o rozszerzonym zakresie ważności określonym dla grubości t < 0,20 mm lub grubości 3,0 mm ≤ t ≤ 6,5 mm o uzgodnionych własnościach mechanicznych i wymaganiach dotyczących próbek do badań, przyczepności powłoki i stanu powierzchni.
Przez grubość rozumie się grubość końcową dostarczanego wyrobu po naniesieniu powłoki metodą zanurzeniową.
Niniejszy dokument dotyczy taśm wszystkich szerokości, jak również ciętych z nich blach cienkich (o szerokości ≥ 600 mm) i pasów (o szerokości < 600 mm).
UWAGA 1 Dostępne mogą być również wyroby powlekane czystym aluminium, lecz nie są one objęte niniejszą Normą Europejską.
UWAGA 2 Wyroby wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej nadają się do zastosowań, dla których decydujące znaczenie mają obróbka plastyczna na zimno, wysoka wytrzymałość, określona minimalna granica plastyczności i/lub odporność na korozję. Odporność korozyjna wyrobu jest proporcjonalna do grubości powłoki, a więc do jej masy (patrz również 7.3.2). Wyroby wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej mogą być zastosowane jako podłoże dla powłok organicznych wyrobów płaskich określonych w EN 10169, przeznaczonych dla budownictwa i ogólnych zastosowań technicznych.
UWAGA 3 Po uzgodnieniu przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do innych powlekanych ogniowo w sposób ciągły wyrobów płaskich walcowanych na gorąco (np. zgodnie z EN 10149-2).

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10346:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 14-09-2015
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10346:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10346:2011 - wersja polska
ICS 77.140.50