PN-EN 10149-2:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno -- Część 2: Warunki techniczne dostawy wyrobów walcowanych termomechanicznie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, w uzupełnieniu do EN 10149-1, podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich, wykonanych ze spawalnych, walcowanych na gorąco stali o podwyższonej granicy plastyczności, przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno.

Gatunki podano w Tablicy 1 (skład chemiczny) i w Tablicy 2 (własności mechaniczne), i dostarcza się je w stanie po walcowaniu termomechanicznym, jak podano w 7.2.

Stale podane w niniejszej Normie Europejskiej stosuje się na wyroby płaskie walcowane na gorąco w zakresach grubości:

-- od 1,5 mm do 20 mm ze stali o minimalnej wymaganej granicy plastyczności w zakresie od 315 MPa do 460 MPa włącznie;

-- od 1,5 mm do 16 mm ze stali o minimalnej wymaganej granicy plastyczności w zakresie od 500 MPa do 700 MPa włącznie, oraz

-- od 2 mm do 8 mm ze stali o minimalnej wymaganej granicy plastyczności w zakresie od 900 MPa do 960 MPa włącznie.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10149-2:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno -- Część 2: Warunki techniczne dostawy wyrobów walcowanych termomechanicznie
Data publikacji 14-02-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10149-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10149-2:2000 - wersja polska
ICS 77.140.50