PN-EN 10130:2009 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich walcowanych na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno, niepowlekanych, o szerokościach walcowania równych lub większych niż 600 mm, o grubości minimalnej 0,35 mm i - jeżeli nie uzgodniono inaczej przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu - grubości równej lub mniejszej niż 3 mm, dostarczanych w postaci blach, taśm, taśm ciętych wzdłużnie lub pasów uzyskanych z taśm ciętych wzdłużnie lub blach

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10130:2009 - wersja polska
Tytuł Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 27-01-2009
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10130:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10130:2007 - wersja angielska, PN-EN 10130:2007 - wersja niemiecka
ICS 77.140.50