PN-EN 10169:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich stalowych z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. W szczególności określono wymagania użytkowe.
Objęto następujące wyroby: taśmy szerokie, blachy cienkie cięte z taśm szerokich, taśmy szerokie cięte wzdłużnie, taśmy o szerokościach walcowania mniejszych niż 600 mm i pasy (uzyskane z blach cienkich lub taśm).
UWAGA Przepisy krajowe mogą określać relacje między własnościami użytkowymi powłok, zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu, a atmosferami zewnętrznymi i warunkami atmosferycznymi wymaganymi dla danego badanego budynku.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wyrobów płaskich stalowych z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły:
-- przeznaczonych na opakowania;
-- ze stali elektrotechnicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10169:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 24-08-2022
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10169:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10169+A1:2012 - wersja angielska
ICS 77.140.50, 25.220.60