PN-EN IEC 60335-2-24:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony następującym.

Niniejsza część IEC 60335 dotyczy bezpieczeństwa użytkowania następujących urządzeń, których napięcie znamionowe jest nie większe niż 250 V dla urządzeń jednofazowych, 480 V dla innych urządzeń i 24 V prądu stałego dla urządzeń zasilanych z baterii:

– urządzenia chłodnicze do użytku domowego i podobnego;
– wytwornice lodu wyposażonych w sprężarkę z silnikiem i wytwornic lodu, które mają być wbudowane w komorach do przechowywania żywności mrożonej;
– urządzenia chłodnicze i wytwornice lodu do użytku w kamperach, przyczepach kempingowych i łodziach turystycznych w celach rekreacyjnych.

Uwzględniono sprzęt zasilany z sieci, sprzęt zasilany z baterii oraz sprzęt zasilany albo z sieci albo z baterii.

Niniejsza norma dotyczy również bezpieczeństwa użytkowania sprzętu do wytwarzania lodu do użytku domowego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla innych urządzeń.

Dotyczy również urządzeń ze sprężarką z silnikiem do użytku domowego i podobnego, które wykorzystują palne czynniki chłodnicze.

Niniejsza norma nie obejmuje cech konstrukcji i eksploatacji tych urządzeń chłodniczych, które są przedmiotem innych norm IEC.

Urządzenia chłodnicze nieprzeznaczone do normalnego użytku domowego, nie mniej jednak mogące stanowić źródło powszechnego zagrożenia, takie jak:

• urządzenia chłodnicze używane w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur i w innych środowiskach pracy,
• urządzenia chłodnicze stosowane w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych,
• urządzenia chłodnicze stosowane w obiektach mieszkalnych oferujących nocleg i śniadanie, oraz
• urządzenia chłodnicze używane w cateringu i podobnych zastosowaniach handlu detalicznego
mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

Na tyle na ile jest to praktycznie uzasadnione, niniejsza norma dotyczy powszechnych zagrożeń, stwarzanych przez sprzęt, dotyczących wszystkich osób w domu i środowisku domowym. Jednakże, na ogół, nie uwzględnia się:

– osób (w tym dzieci) którym
• fizyczne, sensoryczne lub umysłowe możliwości lub
• brak doświadczenia i wiedzy nie pozwalają na bezpieczne używanie sprzętu bez nadzoru lub instruktażu;
– dzieci bawiących się sprzętem.

UWAGA 1 Zwraca się uwagę na fakt, że:

– dla sprzętu przeznaczonego do użytku w pojazdach lub na pokładach statków lub samolotów, konieczne mogą być dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach, dodatkowe wymagania są określane przez krajową służbę zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy, służby gospodarki wodnej i podobne służby.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do:

– sprzętu przewidzianego do użytku na otwartym powietrzu;
– sprzętu przeznaczonego wyłącznie do zastosowań przemysłowych;
– sprzętu przeznaczonego do użytku w miejscach, gdzie występują szczególne warunki, takie jak atmosfera korozyjna lub wybuchowa (pył, para lub gaz);
– urządzeń zawierających akumulator przewidziany jako zasilanie funkcji chłodzenia;
– urządzeń montowanych w miejscu zainstalowania przez instalatora;
– urządzeń ze zdalnie sterowaną sprężarką z silnikiem;
– sprężarek z silnikiem (IEC 60335-2-34);
– komercyjnych urządzeń dozujących i automatów sprzedających (IEC 60335-2-75);
– komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką (IEC 60335-2-89);
– profesjonalnych wytwornic lodu (IEC 60335-2-118).

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-24 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu
Data publikacji 15-02-2023
Liczba stron 71
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60335-2-24:2022 [IDT], IEC 60335-2-24:2020 [IDT], IEC 60335-2-24:2020/COR1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-24:2010/A2:2019-02 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-24:2010/A1:2019-01 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-24:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-24:2010/A11:2020-11 - wersja angielska
ICS 97.040.30