PN-EN 13964:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje połacie, indywidualne komponenty rusztu, zestawy rusztu i zestawy sufitowe przeznaczone do wprowadzenia do obrotu i stosowania. Obejmuje sufity podwieszane sprzedawane jako kompletne zestawy, ruszty wprowadzane do obrotu i stosowania w zestawach, poszczególne elementy takich rusztów (wyroby) oraz elementy połaci sufitowych. W normie określono metody badań i oceny, jak również postanowienia stosowane w ocenie zgodności i oznaczania wyrobów zgodnie z wymaganiami niniejszej normy.
Z powodu braku innej normy europejskiej, niniejsza norma określa wymiary, tolerancje, oraz tam gdzie ma to zastosowanie, właściwości użytkowe ogólnie dostępnych elementów rusztów i połaci.
Niniejsza norma obejmuje następujące wymagania: reakcję na ogień; odporność ogniową (tylko dla zestawów sufitowych); uwalnianie i/lub zawartość substancji niebezpiecznych: o uwalnianie azbestu (zawartość) (tylko dla zestawów sufitów podwieszanych i elementów połaci); o uwalnianie formaldehydu (tylko dla zestawów sufitów podwieszanych i elementów połaci); o inne substancje niebezpieczne; odporność na rozbicie (bezpieczne rozbicie)/odporność na uderzenia (tylko dla elementów połaci z materiałów kruchych w zestawach sufitów podwieszanych); odporność na zginanie; nośność, tolerancje i wymiary; bezpieczeństwo elektryczne (jako odpowiedni dobór wyrobu w celu uniknięcia porażenia prądem przez instalacje, które mogą stanowić część zamontowanego sufitu, a będących pod napięciem; takich, jak urządzenia wentylacyjne lub oświetlenie); izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (tylko zestawy sufitów podwieszanych); pochłanianie dźwięku (tylko zestawy sufitów podwieszanych); przewodność cieplna (tylko zestawy sufitów podwieszanych i elementy połaci); podatność na wzrost szkodliwych mikroorganizmów; odporność na zamocowania (istotna dla elementów, które są mechanicznie zamocowane); wpływ wilgoci na odporność na zginanie i nośność;
Niniejsza norma obejmuje również następujące wymagania: kolor i odbicie światła; montaż.
Niniejsza norma nie obejmuje: rusztów sufitowych i elementów połaci objętych innymi normami zharmonizowanymi, sufitów formowanych na budowie, objętych innymi europejskimi specyfikacjami technicznymi, dla których nie producent wyrobu, a jego monter jest odpowiedzialny za to, że zamontowany sufit podwieszany spełnia wymagania, których jest podmiotem; sufitów napinanych objętych normą PN-EN 14716; sufitów w budynkach ruchomych, przyczepach kempingowych i innych służących do transportu; sufitów podwieszanych podlegających wymaganiom w zakresie odporności na zalanie wodą; sufitów montowanych na zewnątrz, podlegających wymaganiom innym, niż objętymi w niniejszej normie (tunele, zadaszenia, stacje benzynowe, arkady, odkryte obiekty sportowe, parkingi itd.); wzmocnionych sufitów podwieszanych lub ich konstrukcji wsporczych (np. sufitów, po których można chodzić); sufitów wykonanych z płyt ogniochronnych; parametrów i wymogów z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa opraw oświetleniowych i innych ustrojów, które opcjonalnie mogą być wbudowane w sufity podwieszane; płyt wykonanych z materiałów objętych innymi europejskimi normami zharmonizowanymi, opracowanymi przez CEN/TC 241 i CEN/TC 112 (patrz UWAGA 1) kotew objętych innymi europejskimi specyfikacjami technicznymi
UWAGA 1: Te normy zostały opracowane przez komitety techniczne CEN/TC 241 na podstawie mandatu M/106 „Wyroby gipsowe” oraz CEN/TC 112 na podstawie mandatu M/113 „Panele drewnopochodne”.
W niniejszej Normie Europejskiej również podano pewne specyfikacje dla zamontowanych systemów sufitowych

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13964:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 06-05-2014
Liczba stron 131
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13964:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13964:2005 - wersja polska, PN-EN 13964:2005/A1:2008 - wersja polska
ICS 91.060.30