PN-EN 12878:2014-05 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania i metody badań pigmentów stosowanych do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i kompozycji cement/wapno.
Pigmenty uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej mogą być także używane w czystej zaprawie wapiennej. Taki rodzaj zastosowania, patrz EN 459-1 i EN 459-2.
Pigmenty do tych celów mogą mieć postać monopigmentów, mieszanin pigmentów lub mieszanin pigmentów i wypełniaczy w postaci proszku lub granulatu, lub wodnych preparatów.
Pigmenty zazwyczaj należą do jednej z następujących klas związków:
― syntetycznych lub naturalnych tlenków i wodorotlenków żelaza;
― tlenków chromu, tytanu i manganu;
― złożonych pigmentów nieorganicznych, na przykład kompozycji wymienionych wyżej tlenków lub wodorotlenków metali z tlenkami i wodorotlenkami kobaltu, glinu, niklu i antymonu;
― pigmentów ultramaryny;
― błękitu ftalocyjaninowego i zieleni ftalocyjaninowej;
― węgla elementarnego (należy go zaliczyć do pigmentów nieorganicznych);
― mieszanin powyższych materiałów (które mogą także zawierać wypełniacze).

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12878:2014-05 - wersja polska
Tytuł Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN 12878:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12878:2006 - wersja polska, PN-EN 12878:2006/Ap1:2007 - wersja polska
ICS 87.060.10, 91.100.10