PN-EN 1536+A1:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale wiercone

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Europejska ustanawia zasadnicze wymagania dla wykonawstwa pali wierconych (patrz 3.2).
UWAGA 1 Niniejsza norma obejmuje pale lub barety formowane w gruncie poprzez jego usunięcie i stanowią elementy konstrukcyjne wykorzystywane do przekazywania oddziaływań i/lub ograniczenia odkształceń.
UWAGA 2 Niniejsza norma obejmuje pale o przekroju kołowym (patrz Rysunki 1 oraz A.1a) i barety (patrz 3.3) o prostokątnej, T lub L lub innym podobnym przekroju (patrz Rysunek 2) betonowane w jednym etapie.
UWAGA 3 Użyty w niniejszej normie termin pal stosuje się do elementu konstrukcyjnego o przekroju kołowym, a termin bareta dla pozostałych kształtów. Oba rodzaje są palami wierconymi.
1.2 Niniejsza Norma Europejska znajduje zastosowanie do pali wierconych (patrz Rysunek 3) z:
- jednolitym przekrojem poprzecznym;
- teleskopowo zmieniającym się przekrojem poprzecznym;
- poszerzoną podstawą; lub
- poszerzonym przekrojem poprzecznym.
UWAGA Kształt podstawy pala oraz jego poszerzenia jest zależny od narzędzi zastosowanych podczas realizacji.
1.3 Niniejszą Normę Europejską stosuje się (patrz Uwaga) do:
- pali wierconych o stosunku długości do średnicy ≥ 5;
- pali (patrz Rysunki 1 i 3) o średnicy 0,3 m ≤ D ≤ 3,0 m;
- baret (patrz Rysunek 2) o wymiarach minimalnych Wi ≥ 0,4 m oraz stosunku długości Li / Wi ≤ 6 oraz polu przekroju poprzecznego A ≤ 15 m2;
- pali o przekroju kołowym z elementów prefabrykowanych stosowanych jako elementy konstrukcyjne (patrz Rysunek 7) o minimalnym wymiarze DP ≥ 0,3 m;
- baret z prostokątnych elementów prefabrykowanych stosowanych jako elementy konstrukcyjne o minimalnym wymiarze WP ≥ 0,3 m.
UWAGA Niniejsza norma obejmuje szeroki zakres średnic i rozmiarów. Dla pali wierconych o średnicach mniejszych niż 450 mm, ogólne wymagania mogą być zaadoptowane by poradzić sobie z brakiem miejsca (np. minimalna liczba prętów zbrojeniowych i odległości pomiędzy nimi).
1.4 Niniejszą Normę Europejską stosuje się do pali o następujących nachyleniach (patrz Rysunek 4):
- n  4 (  76°);
- n  3 (  72°) dla pali w orurowaniu stałym.
(...)

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1536+A1:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale wiercone
Data publikacji 21-08-2015
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 1536:2010+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1536:2010 - wersja angielska, PN-EN 1536:2010 - wersja niemiecka
ICS 93.020