PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Badania betonu -- Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających -- Złuszczanie

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej opisano badanie odporności betonu na złuszczanie będące wynikiem zamrażania i rozmrażania zarówno w wodzie i w roztworze chlorku sodu. Badanie może być stosowane zarówno do porównania nowych składników lub nowych składów betonu przeciwnie do składnika lub składu, który jest znany w celu zapewnienia odpowiednich właściwości w środowisku lokalnym lub do oceny wyników badań wobec niektórych bezwzględnych wartości liczbowych opartych na lokalnym doświadczeniach.

Ekstrapolacja wyników badań do oceny różnych betonów, tj. nowych składników lub nowych składów betonu wymaga fachowej oceny.

UWAGA W niektórych przypadkach metody badawcze mogą nie być odpowiednie do badania betonów specjalnych np.: betonu o wysokiej wytrzymałości lub betonu przepuszczalnego. W takich przypadkach wynik należy traktować z ostrożnością. Również, metody badań zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie identyfikować kruszyw, które powodują sporadycznie odpryski.

Nie ma ustalonej korelacji pomiędzy wynikami otrzymywanymi z tych trzech metod badawczych. Wszystkie badania będą wyraźnie identyfikować słabe i dobre zachowanie, ale różnią się w ocenie zachowań skrajnych. Stosowanie różnych granic przyjęcia dla wyników badań umożliwia ocenę dla różnych stopni nasilenia ekspozycji. W przypadku uzasadnionych modyfikacji parametrów badania, należy stosować środki ostrożności. Niektóre alternatywne zastosowania zostały opisane w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Badania betonu -- Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających -- Złuszczanie
Data publikacji 04-07-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza CEN/TS 12390-9:2016 [IDT]
ICS 91.100.30