PN-EN 15503+A1:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15503+A2:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny ogrodnicze -- Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i ich weryfikację na etapie projektowania i budowy odkurzaczy i dmuchawo-odkurzaczy ogrodowych trzymanych w ręku, zasilanych silnikiem spalinowym oraz silnikiem spalinowym z jednostki plecakowej, wyposażonych lub nie wyposażonych w elementy rozdrabniające oraz dmuchaw ogrodowych, zaprojektowanych do obsługi przez tylko jednego operatora. Dodatkowo określono rodzaj informacji na temat bezpiecznej pracy (włącznie z ryzykiem resztkowym), do których podania zobowiązany jest producent.
Termin „maszyna” używany w całej niniejszej Normie Europejskiej oznacza wszystkie typy dmuchaw i odkurzaczy ogrodowych nią objętych.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich zagrożeń, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych charakterystycznych dla maszyn używanych zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4), z wyjątkiem:
- drgań maszyn z jednostką plecakową;
- integralności konstrukcji dmuchaw i dmuchawo-odkurzaczy;
- wytrzymałości szelek i podparć jednostki plecakowej.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
- maszyn (wspartych na kołach) prowadzonych przez operatora pieszego i z operatorem jadącym na maszynie;
- dmuchaw i odkurzaczy lub ich kombinacji, zasilanych z sieci elektrycznej lub z akumulatorów;

UWAGA EN 60335-1 [1] i IEC 60335-2-100 [2] podają wymagania bezpieczeństwa dla dmuchaw, dmuchawo-odkurzaczy i odkurzaczy zasilanych z sieci elektrycznej, przeznaczonych do użytku domowego i przemysłowego.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jej opublikowania jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15503+A1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny ogrodnicze -- Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 24-02-2014
Data wycofania 12-04-2016
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 15503:2009+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15503:2012 - wersja polska
ICS 65.060.70
Zastąpiona przez PN-EN 15503+A2:2016-04 - wersja angielska