PN-EN ISO 11140-1:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części ISO 11140 określono wymagania ogólne i metody badania wskaźników, które są używane do monitorowania osiągnięcia wartości jednej lub więcej zmiennych wymaganych dla procesu sterylizacji, aby wykazać ekspozycję w procesie sterylizacji poprzez fizyczną i/lub chemiczną zmianę substancji. Ich działanie nie jest uzależnione od obecności lub nieobecności żywego organizmu. UWAGA 1 Systemy badania biologicznego są traktowane jako systemy badania, których interpretacja zależy od wykazania żywotności organizmu. Systemy badania tego typu są rozważane w normie wieloczęściowej ISO 11138 dla wskaźników biologicznych (Bl). Wymagania i metody badania zamieszczone w niniejszej części ISO 11140 mają zastosowanie do wszystkich wskaźników określonych w następnych częściach ISO 11140, o ile nie zostaną one zmodyfikowane lub dodane w następnych częściach. W takim przypadku będą miały zastosowanie wymagania podane w poszczególnych częściach. Odpowiednie wyposażenie badawcze opisano w ISO 18472. UWAGA 2 Dodatkowe wymagania dla określonych badawczych systemów wskaźnika/wskaźników (klasa 2 wskaźników) podano w ISO 11140-3, ISO 11140-4 i ISO 11140-5.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11140-1:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 20-01-2015
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11140-1:2014 [IDT], ISO 11140-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11140-1:2011 - wersja polska
ICS 11.080.01