PN-EN ISO 10993-3:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej

Zakres

W niniejszej części ISO 10993 określono strategie oszacowania ryzyka, wyboru badań identyfikujących zagrożenia oraz zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do możliwości następujących potencjalnie nieodwracalnych skutków biologicznych wynikających z kontaktu z wyrobami medycznymi:
— genotoksyczności,
— rakotwórczości,
— toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej.
Niniejsza część ISO 10993 ma zastosowanie, gdy została ustalona potrzeba oceny wyrobu medycznego pod względem potencjalnej genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej.
UWAGA Wytyczne dotyczące wyboru badań podano w ISO 10993-1

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10993-3:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej
Data publikacji 09-12-2014
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 10993-3:2014 [IDT], ISO 10993-3:2014 [IDT]
Dyrektywa 90/385/EEC, 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 10993-3:2009 - wersja angielska
ICS 11.100.20