PN-EN ISO 10993-5:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro

Zakres

Opisano metody badania do oceny cytotoksyczności in vitro w wyrobach medycznych. Metody te określają inkubację hodowli komórkowych w kontakcie z wyrobem i/lub ekstraktami z wyrobu, albo bezpośrednio, albo przez dyfuzję. Metody te są przeznaczone do określenia odpowiedzi biologicznej komórek ssaków in vitro za pomocą odpowiednich parametrów biologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10993-5:2009 - wersja angielska
Tytuł Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro
Data publikacji 30-11-2009
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 10993-5:2009 [IDT], ISO 10993-5:2009 [IDT]
Dyrektywa 90/385/EEC, 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 10993-5:2001 - wersja polska
ICS 11.100.20