PN-EN ISO 21009-2:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zbiorniki kriogeniczne -- Zbiorniki stacjonarne z izolacją próżniową -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne

Zakres

W niniejszej części ISO 21009 określono wymagania eksploatacyjne dla zbiorników stacjonarnych z izolacją próżniową projektowanych na maksymalne ciśnienie dopuszczalne większe niż 50 kPa (0,5 bar). Norma może być stosowana jako wytyczne dla zbiorników projektowanych na maksymalne ciśnienie dopuszczalne mniejsze niż 50 kPa (0,5 bar).
Niniejsza część ISO 21009 ma zastosowanie do zbiorników projektowanych dla płynów kriogenicznych określonych w ISO 21009-1.
Stacjonarne zbiorniki kriogeniczne są często wyposażane częściowo przez producenta, ale mogą być instalowane lub ponownie instalowane przez inne podmioty, takie jak operator, użytkownik lub właściciel.
UWAGA 1 Dla instalowania tych zbiorników mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymagania, które określone są w przepisach szczegółowych.
UWAGA 2 Niektóre wymagania niniejszej normy mogą być objęte przepisami lokalnymi, np. bezpieczne odległości, bezpieczeństwo i higiena pracy. Tam, gdzie występuje konflikt między wymaganiami niniejszej Normy Międzynarodowej i mającymi zastosowanie przepisami lokalnymi, zawsze pierwszeństwo mają przepisy lokalne.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21009-2:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki kriogeniczne -- Zbiorniki stacjonarne z izolacją próżniową -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 12-04-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 21009-2:2015 [IDT], ISO 21009-2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13458-3:2006 - wersja polska
ICS 23.020.40