PN-EN 17531+A1:2024-03 - wersja angielska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Sprawozdawczość wspierająca nadzór organów regulujących hazard w Państwach Członkowskich nad usługami w zakresie gier hazardowych oferowanych w kanale interaktywnym

Zakres

Opracowanie(-a) Normy (Norm) Europejskiej(-ich) dotyczącej(-ych) sprawozdań składanych przez operatorów i dostawców usług z zakresu gier hazardowych w kanale sprzedaży online, organom regulującym gry hazardowe w państwach członkowskich, w celu nadzorowania standardu gier (usług) hazardowych online (zwanych w opracowaniu OGR lub sprawozdawczość gier hazardowych online). Norma dostarczy dobrowolne narzędzie organom regulującym gry hazardowe online w państwach członkowskich, bez uszczerbku dla kompetencji tych państw członkowskich w zakresie regulacji gier hazardowych online. Nie nakłada na państwa członkowskie żadnego zobowiązania do wprowadzenia lub zmiany wymagań sprawozdawczych ani do udzielenia zezwolenia lub odmowy udzielenia zezwolenia jakimkolwiek operatorom lub dostawcom gier, na przykład w przypadku, gdy przepisy krajowe dotyczące gier hazardowych nakładają inne wymagania. Państwa członkowskie zachowują kompetencje w zakresie określania, które gry hazardowe zaleca się objąć sprawozdawczością. Zakres sprawozdawczości ma być zgodny z przepisami stosowanymi w państwie członkowskim, w którym operator jest uprawniony do urządzania gier hazardowych oraz w którym te usługi są oferowane konsumentom.

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe PN/PDN zawiera załączniki specjalne
Numer PN-EN 17531+A1:2024-03 - wersja angielska
Tytuł Sprawozdawczość wspierająca nadzór organów regulujących hazard w Państwach Członkowskich nad usługami w zakresie gier hazardowych oferowanych w kanale interaktywnym
Data publikacji 15-03-2024
Liczba stron 273
Grupa cenowa XF
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny KT 330, Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet
Wprowadza EN 17531:2021+A1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 17531:2022-02 - wersja angielska
ICS 03.160, 35.240.99, 97.200.99