PN-EN 12350-7:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Zawartość powietrza -- Metody ciśnieniowe

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano dwie metody oznaczania zawartości powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej, wykonanej na kruszywie zwykłym lub względnie ciężkim, o deklarowanej wartości D kruszywa o maksymalnym wymiarze ziaren (Dmax) do 63 mm.
Niniejsze badanie nie jest stosowane do betonów o opadzie stożka mniejszym niż 10 mm zgodnie z EN 12350-2.
UWAGA Żadnej z metod nie stosuje się w przypadku mieszanek betonowych wykonywanych na kruszywach lekkich, żużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem lub kruszywach o wysokiej porowatości, ze względu na wielkość współczynnika korekcyjnego tych kruszyw w porównaniu z zawartością powietrza pochodzącego z napowietrzania mieszanek betonowych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12350-7:2019-08/AC:2022-03E
View FilePN-EN 12350-7:2019-08/Ap1:2023-05E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 12350-7:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Zawartość powietrza -- Metody ciśnieniowe
Data publikacji 06-08-2019
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12350-7:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12350-7:2011 - wersja polska
ICS 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 12350-7:2019-08/Ap1:2023-05E, PN-EN 12350-7:2019-08/AC:2022-03E