PN-EN 12350-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i uniwersalna aparatura

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dwie metody pobierania próbek mieszanki betonowej: pobieranie próbki złożonej oraz pobieranie próbki punktowej.
UWAGA 1 Wymagania dotyczące powtórnego mieszania mieszanki przed jej badaniami lub przed wykonaniem próbek kontrolnych podano w odpowiednich normach.
Jeżeli mieszanie i pobieranie próbek mieszanki odbywa się w laboratorium, mogą być wymagane inne procedury.
UWAGA 2 W tym przypadku stosuje się Rozdział 6, g).
Dodatkowo, niniejsza norma wymienia wspólną aparaturę opisaną w dwóch lub więcej normach serii EN 12350 i EN 12390-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12350-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i uniwersalna aparatura
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 12350-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12350-1:2011 - wersja polska
ICS 91.100.30