PN-A-74108:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Pieczywo -- Metody badań

Zakres

Podano ogólne warunki przeprowadzania badań organoleptycznych oraz metody oceny wyglądu zewnętrznego skórki, miękiszu, smaku i zapachu pieczywa. Omówiono badania fizykochemiczne pieczywa obejmujące metody oznaczania objętości, wilgotności, kwasowości, zawartości soli, tłuszczu i cukrów. Do oznaczania wilgotności, kwasowości i zawartości tłuszczu zaproponowano do stosowania w zależności od potrzeb metody odwoławcze i szybsze metody techniczne do oznaczań seryjnych; do oznaczania cukrów - dwie metody równorzędne: Lane-Eynona zmodyfikowaną przez Wyczańskiego i Luffa-Schoorla. Zamieszczono tablicę oceny i sposób punktowego wartościowania poszczególnych wskaźników jakości pieczywa oraz tablicę poziomów jakości, uzależnionych od sumy uzyskanych przez pieczywo punktów. W załącznikach podano sposób mianowania płynów Fehlinga stosowanych w metodzie Lane-Eynona i tablice do wyliczeń zawartości cukrów, oznaczonej dwoma wymienionymi metodami

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74108:1996 - wersja polska
Tytuł Pieczywo -- Metody badań
Data publikacji 29-02-1996
Data wycofania 31-10-2023
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74108:1989 - wersja polska
ICS 67.060