PN-EN 13795-2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono informacje, które należy dostarczyć użytkownikom i weryfikującej stronie trzeciej oprócz zazwyczaj stosowanego oznakowania wyrobów medycznych (patrz EN 1041 i EN 15223-1), a które odnoszą się do wymagań dotyczących wytwarzania i przetwarzania.
W niniejszym dokumencie zawarto informacje o właściwościach odzieży dla bloków operacyjnych jednorazowego i wielokrotnego użytku stosowanej jako wyroby medyczne dla personelu medycznego, mających zapobiegać przenoszeniu czynników zakaźnych między personelem medycznym i pacjentami podczas operacji chirurgicznych i innych zabiegów inwazyjnych.
W niniejszym dokumencie określono metody badań do oceny zidentyfikowanych właściwości odzieży dla bloków operacyjnych i określono wymagania użytkowe dotyczące skuteczności tych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13795-2:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN 13795-2:2019 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 13795+A1:2013-06 - wersja polska, PN-EN 13795+A1:2013-06 - wersja angielska
ICS 11.140