PN-EN 61300-3-34:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-34: Badania i pomiary -- Tłumienność losowo sparowanych półzłączy

Zakres

Opisano procedurę pomiarową do oceny wyrażonego w decybelach spadku mocy optycznej będącego następstwem wtrącenia w odcinek światłowodu patchcordu zakończonego na obydwu końcach półzłączami

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-3-34:2009 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-34: Badania i pomiary -- Tłumienność losowo sparowanych półzłączy
Data publikacji 28-08-2009
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-3-34:2009 [IDT], IEC 61300-3-34:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-3-34:2003 - wersja polska
ICS 33.180.20