PN-EN 61300-3-6:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-6: Badania i pomiary -- Tłumienność odbiciowa

Zakres

Zdefiniowano straty odbiciowe (RL). Przedstawiono 4 procedury pomiaru strat odbiciowych w światłowodowej aparaturze pomiarowej (DUT) z zastosowaniem: optycznego reflektometru falowego OCWR, optycznego reflektometru w domenie czasu OTDR, optycznego nisko koherentnego reflektometru OLCR, optycznego reflektometru w domenie częstotliwości OFDR. Podano wymagania i ograniczenia wynikające ze stosowania tych układów pomiarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61300-3-6:2009 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-6: Badania i pomiary -- Tłumienność odbiciowa
Data publikacji 15-10-2009
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 61300-3-6:2009 [IDT], IEC 61300-3-6:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-3-6:2005 - wersja polska
ICS 33.180.20