PN-EN 60793-1-52:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Światłowody -- Część 1-52: Metody pomiarów i procedury badań -- Sprawdzenie odporności na zmiany temperatury

Zakres

W niniejszej części IEC 60793 podano praktyczną metodę oceny własności światłowodów w zdefiniowanym środowisku. Celem niniejszej normy jest zdefiniowanie próby, na podstawie której określa się odporność światłowodów wielomodowych subkategorii od A1a do A1d oraz jednomodowych klasy B i C na działanie warunków środowiskowych charakteryzujących się zmianami temperatury. Te warunki mogą występować podczas właściwej eksploatacji, magazynowania i/lub transportu. Badanie przede wszystkim umożliwia obserwację wpływu zmian temperatury w określonym przedziale czasu. Sposób badania jest zgodny z IEC 60068-2-14, Próba Nb. UWAGA -- Rozważana jest możliwość zastosowania powyższej próby do badania światłowodów innych kategorii.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60793-1-52:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-52: Metody pomiarów i procedury badań -- Sprawdzenie odporności na zmiany temperatury
Data publikacji 26-09-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60793-1-52:2014 [IDT], IEC 60793-1-52:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-52:2003 - wersja angielska
ICS 33.180.10