PN-EN 60793-1-50:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Światłowody -- Część 1-50: Metody pomiarów -- Sprawdzenie odporności na wilgotne gorąco (stałe)

Zakres

W niniejszej części IEC 60793 podano praktyczną metodę oceny własności światłowodów w zdefiniowanym środowisku. Celem niniejszej normy jest określenie odporności na działanie warunków środowiskowych – dużej wilgotności i wysokiej temperatury – światłowodów wielomodowych subkategorii od A1a do A1d oraz jednomodowych klasy B i C. Te warunki mogą występować podczas właściwej eksploatacji, magazynowania i/lub transportu. Badanie przede wszystkim umożliwia obserwację wpływu dużej wilgotności w stałej temperaturze, w określonym przedziale czasu. Sposób badania jest zgodny z IEC 60068-2-78, Próba Cab. UWAGA Rozważa się możliwość zastosowania powyższego badania do światłowodów innych kategorii.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60793-1-50:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-50: Metody pomiarów -- Sprawdzenie odporności na wilgotne gorąco (stałe)
Data publikacji 18-03-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60793-1-50:2015 [IDT], IEC 60793-1-50:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-50:2003 - wersja angielska
ICS 19.040, 33.180.10