PN-EN 60793-1-33:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Światłowody -- Część 1-33: Metody pomiarów i procedury badań -- Wrażliwość na korozję naprężeniową

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 zawiera opis pięciu głównych metod badań mających na celu zdefiniowanie parametrów określających wrażliwość na korozję naprężeniową.
Celem niniejszej normy jest ustalenie jednolitych wymagań mechanicznej charakterystyki wrażliwości włókien krzemionkowych na korozję naprężeniową. Badania zmęczenia dynamicznego i statycznego wykorzystywane są do określenia wartości parametrów wrażliwości dynamicznej nd i wrażliwości statycznej ns na korozję naprężeniową. Obecnie na zgodność ze specyfikacją oceniana jest jedynie wartość nd. Wartości większe od 18 zmierzone według niniejszej procedury wskazują na krzemionkę, dla której wartość nd wynosi w przybliżeniu 20. Większe wartości nie przekładają się na zauważalne podwyższenie odporności na zmęczenie. Badanie mechaniczne włókien krzemionkowych określa naprężenie pęknięcia i własności zmęczeniowe w warunkach możliwie najwierniej odtwarzających warunki rzeczywistych zastosowań. Do określenia wrażliwości na korozję naprężeniową stosowane są następujące metody badawcze:
– A: Wartość dynamicznej wrażliwości nd przy naprężeniu osiowym;
– B: Wartość dynamicznej wrażliwości nd przy zginaniu dwupunktowym;
– C: Wartość statycznej wrażliwości ns przy naprężeniu osiowym;
– D: Wartość statycznej wrażliwości ns przy zginaniu dwupunktowym;
– E: Wartość statycznej wrażliwości ns przy zginaniu równomiernym.
Metody te są odpowiednie dla włókien wielomodowych kategorii A1, A2 i A3, włókien jednomodowych klasy B oraz jednomodowych włókien połączeniowych klasy C.
Badania te są źródłem wartości parametrów n, opisujących korozję naprężeniową, które mogą być wykorzystane do obliczenia niezawodności według IEC/TR 62048.
Informacje wspólne dla wszystkich metod zawarto w Rozdziałach od 1 do 10, a informacje dotyczące każdej z metod badań zawarto w Załącznikach A, B, C, D i E.
Załączniki F i G zawierają informacje na temat obliczeń parametrów odpowiednio dynamicznej i statycznej wrażliwości na korozję naprężeniową; Załącznik H zawiera informacje na temat różnych metod badania parametrów wrażliwości na korozję naprężeniową.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60793-1-33:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-33: Metody pomiarów i procedury badań -- Wrażliwość na korozję naprężeniową
Data publikacji 12-02-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60793-1-33:2017 [IDT], IEC 60793-1-33:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-33:2002 - wersja angielska
ICS 33.180.10