PN-EN IEC 60794-1-211:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kable światłowodowe -- Część 1-211: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badania kabli światłowodowych - metody badań środowiskowych - skurcz powłoki, metoda F11

Zakres

Ta część IEC 60794-1 określa procedury badawcze do pomiaru skurczu powłoki w wyniku ekspozycji termicznej kabli.
Pierwsza metoda badawcza, F11A, dotyczy kabli, w których włókno światłowodowe lub włókno w powłoce buforowej oraz powłoka kabla mają być całkowicie zakończone w złączu na jednym lub na obu końcach kabla.
Druga metoda badawcza, F11B, jest metodą ogólnego stosowania do badania skurczu powłoki.
Aby zapoznać się z przewodnikiem po metodach badawczych wszystkich typów oraz w celu uzyskania informacji o wymaganiach ogólnych, patrz IEC 60794-1-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60794-1-211:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 1-211: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badania kabli światłowodowych - metody badań środowiskowych - skurcz powłoki, metoda F11
Data publikacji 10-11-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60794-1-211:2021 [IDT], IEC 60794-1-211:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN IEC 60794-1-22:2018-04 - wersja angielska
ICS 33.180.10