PN-EN IEC 60730-2-22:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z wyjątkami jak niżej: 1.1 Zastąpienie: Niniejsza Część normy IEC 60730 ma zastosowanie do częściowej oceny zabezpieczeń termicznych silników, określonych w normie IEC 60730-1, do użytku domowego i podobnych zastosowań, łącznie z ogrzewaniem, klimatyzacją i podobnymi urządzeniami, jak i szczelnie zamkniętych (w obudowie hermetycznej i półhermetycznej) silników zespołów sprężarkowych. Zabezpieczenie termiczne silnika jest rozpatrywane jako regulator zintegrowany, ponieważ jego działanie ochronne jest zależne od prawidłowego montażu i zamocowania w silniku lub na nim, który to regulator może być przebadany całkowicie jedynie w kombinacji z przynależnym mu silnikiem. Ta zależność jest zilustrowana przez: o zdolność zabezpieczenia termicznego silnika do dokładnego i niezawodnego wyczuwania ciepła uzwojeń silnika, a zatem do adresowania zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą z powodu przeciążenia silnika; o zdolność zabezpieczenia termicznego silnika do dokładnego i niezawodnego wyczuwania prądu w warunkach zablokowania wirnika silnika, a zatem zredukowania czasu zadziałania i zdolność do eliminacji niekorzystnego działania na skutek ujścia ciepła do miejsca montażu w zastosowaniu; o oddziaływanie pola elektromagnetycznego silnika na działanie przełączające zabezpieczenia termicznego silnika zwłaszcza działające na kierunek łuku między stykami skutkujące chropowatym zużyciem materiału styków i ewentualnym niepowodzeniem działania. Wymagania dotyczące badania kombinacji szczelnie zamkniętych (typu hermetycznego i półhermetycznego) silników zespołów sprężarkowych z zabezpieczeniem termicznym silnika są podane w IEC 60335-2-34. Niniejsza norma ma zastosowanie do zabezpieczeń termicznych silników, w których zastosowano termistory NTC lub PTC, wymagania dodatkowe dotyczące tych zabezpieczeń są podane w Załączniku J

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60730-2-22:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników
Data publikacji 09-07-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN IEC 60730-2-22:2020 [IDT], IEC 60730-2-22:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60730-2-2:2003 - wersja polska, PN-EN 60730-2-2:2003/A11:2005 - wersja polska, PN-EN 60730-2-2:2003/A1:2008 - wersja polska, PN-EN 60730-2-4:2010 - wersja polska
ICS 97.120