PN-A-86520:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86520:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Tuszki drobiowe

Zakres

Norma dotyczy tuszek kurcząt, kur, kogutów, indyków, perlic, gęsi i kaczek w stanie schłodzonym lub zamrożonym. Wprowadzono 11 nowych określeń dotyczących przedmiotu normy. Tuszki drobiowe podzielono w zależności od gatunku drobiu (na 6 rodzajów), przygotowania technologicznego (dotyczy tylko kurczaków - patroszone, z podrobami, bez podrobów, do pieczenia na rożnie), sortymentu (3 grupy) i jakości (2 klasy). Ogólne wymagania dotyczą surowca (żywego drobiu rzeźnego, wolnego od chorób) i oprawienia. Wymagania szczegółowe dla drobiu wodnego i grzebiącego podano w dwóch tabelach opisujących po 7 cech tuszek, np. kształt tuszki, oskubanie, obrażenia mechaniczne, zapach. Norma opisuje sposób pakowania, przechowywania i transportu oraz jedenaście rodzajów badań i sposób kontroli jakości (liczność partii, sposób pobierania i przygotowania próbek etc.)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86520:1984 - wersja polska
Tytuł Tuszki drobiowe
Data publikacji 25-05-1984
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20
Zastąpiona przez PN-A-86520:1998 - wersja polska